Voorwaarden
Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden verkoop via de Webwinkel van HANDGEMAAKTBROOD en

RichardsChoice

1. Identiteit ondernemer

RichardsChoice (h.o.d.n. HANDGEMAAKTBROOD) J.A. Rädeckerweg 17 1871 CJ Schoorl tel: 085-2103500 email: info@handgemaaktbrood.nl / info@richardschoice.nl KVK: 54234522 BTW: NL185190029B02

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Koper met HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice betreffende levering van goederen en/of diensten die via de webwinkel van HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice, en betaald zijn. 2.2 Er is pas sprake van een overeenkomst van Koper met van HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice als naast de bestelling in de webwinkel door Koper ook de betaling van Koper is bijgeschreven op de bankrekening van RichardsChoice.2.3 Voor de overige voorwaarden over de levering van de producten, verwijzen we graag naar de tekst in het afgeschermde gedeelte van de webwinkel.

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen die genoemd worden in de webwinkel zijn exclusief 6% btw. 3.2 HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder moment aan te passen. 3.3 In de webwinkel wordt altijd de actuele prijzen vermeld.

4. Herroepingrecht

4.1 Nadat HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice een email met de betalingsbevestiging en leverdatum naar Koper heeft verzonden kan Koper geen gebruik meer maken van zijn herroepingrecht indien de producten speciaal voor Koper door HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice worden geproduceerd.4.2 Koper heeft alleen de mogelijkheid broden na ontvangst terug te zenden, na overleg en opgaaf van geode redenen, waaruit blijkt dat niet is voldaan aan de opdracht.

5. Garanties

5.1 HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice staan er voor in dat de producten voldoen aan de in de webwinkel vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.5.2 Uiterlijke afwijkingen van broden tov. van de foto’s in de webwinkel zijn onderdeel van het ambachtelijke bakproces en geeft Koper geen recht tot reclamatie.5.3 HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice zal de grootst mogelijke zorvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de door Koper bestelde producten.5.4 Gezien de actuele voorraad kan het voorkomen dat de 'Zelf Samenstellen box' 20% afwijkt van datgene dat de klant heet besteld. HANDGEMAAKTBROOD zorgt voor een passend alternatief en stelt zo nodig de Koper op de hoogte.

6. Klachten

6.1 Klachten dienen door Koper via email (info@handgemaaktbrood.nl of richardschoice.nl) te worden ingediend en zullen door HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice met uiterste zorgvuldigheid worden behandeld.

7. Akkoordverklaring 7.1 Met een bestelling van producten van HANDGEMAAKTBROOD en RichardsChoice via de webwinkel verklaart de Koper akkoord te gaan met bovengenoemde punten in de Leveringsvoorwaarden.